Draf Cadangan Pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262)

Kementerian Sumber Manusia sedang melaksanakan libat urus atas talian bagi mendapatkan maklum balas dan input daripada pihak berkepentingan mengenai Draf Cadangan Pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262)

1. Draf Cadangan Pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262)

Anda boleh memberi maklum balas dan input melalui e-mel kepada libaturus2.0@mohr.gov.my

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!