21st Conference and Exhibition On OSH

24 Sept 2018 : YB Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Hj Mahfuz Omar telah merasmikan persidangan dan pemeran 21st Conference and Exhibition On Occupational Safety And Health dengan tema 'Enhancing OSH In New Digital Era'. Program tahunan ini berlangsung selama dua hari yang dihadiri oleh kira-kira 1,500 perserta serta kira-kira 100 syarikt pempamer berkaitan.

Dalam ucapannya, YB Timbalan Menteri berharap semua pihak terus berusaha mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihataan pekerjaan dan menjadikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sebagai amalan dalam budaya Malaysia.

Menurutnya lagi, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan dipinda bagi memperkemaskan lagi peraturan sedia ada mengikut keperluan semasa. Pindaan yang dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Oktober ini akan menjadi “game-changer” terhadap keberkesanan penguatkuasaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) serta pematuhan oleh pihak majikan dan pekerja.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!