SESI TOWN HALL DI RENAISANCE HOTEL, KUALA LUMPUR

TOWNHALL_05DIS1

05 DISEMBER 2019 - Satu Sesi town hall bertujuan mendapatkan pandangan, maklum balas dan cadangan mengenai empat topik utama iaitu, Rancangan Malaysia ke- 12, Kajian Semula Tata Amalan Keharmonian Perusahaan, Dasar Sumber Manusia Negara dan Perlembagaan Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan telah diadakan di Renaisance Hotel, Kuala Lumpur.

Seramai 276 orang pemegang taruh (stakeholders) yang terdiri daripada wakil agensi kerajaan, pekerja dan kesatuan sekerja, majikan dan persatuan majikan serta organisasi masyarakat sivil telah menghadiri sesi libat urus (engagement) ini. YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber manusia hadir dan memberi ucapan penutup pada majlis penutupan program tersebut. Turut hadir bersama beliau adalah Timbalan Menteri Sumber Manusia, YB Dato’ Mahfuz Omar dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, YBhg. Dato’ Amir Omar.

TOWNHALL_05DIS2 TOWNHALL_05DIS3

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!