Mengenai Kami

Profil Korporat KSM

Kementerian Sumber Manusia atau singkatannya KSM adalah kementerian yang bertanggungjawab kepada pembangunan kemahiran, pekerjaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesatuan sekerja, perhubungan perusahaaan, maklumat dan analisis pasaran buruh dan keselamatan sosial.

Visi

"Peneraju Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia Negara."

Misi

 • Membangunkan dan melahirkan modal insan yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan dalam pasaran buruh negara ke arah meningkatkan produktiviti negara.
 • Memastikan kelancaran operasi pasaran buruh negara.
 • Meningkatkan kebolehpekerjaan dan penggajian tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja negara.
 • Memastikan perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif.
 • Mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 • Memastikan jaringan keselamatan sosial yang komprehensif, dinamik dan progresif.

JANJI KAMI

 

SENARAI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PERANAN & TANGGUNGJAWAB

 • Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar buruh dan undang-undang untuk membuat cekap, produktif dan tatatertib dengan nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik.
 • Mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar Keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan undang-undang untuk memastikan suasana kerja yang sihat dan selamat.
 • Cekap mengurus dan secara bebas menyelesaikan pertikaian perusahaan antara majikan dan pekerja untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif.
 • Untuk memantau dan menyelia pembangunan dan pergerakan kesatuan sekerja menjadi teratur untuk manfaat negara.
 • Mengurus Perhubungan Antarabangsa dalam bidang pengurusan tenaga kerja, kerjasama teknikal dalam buruh berkaitan perkara-perkara dan pembangunan sumber manusia.
 • Untuk menggalakkan dan menyelaras tripartisme antara pekerja, majikan dan kerajaan dan untuk mencipta perhubungan yang harmoni ke arah Wawasan 2020.
 • Merancang dan membangunkan sumber manusia melalui kawalan dan buruh analisis pasaran untuk menggubal dasar-dasar yang berkaitan dengan pekerjaan, pembangunan tenaga kerja yang berkemahiran dan produktiviti berkaitan sistem gaji.
 • Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan penempatan kerja.
 • Mengemaskini dan melaksanakan dasar latihan vokasional Kebangsaan dan strategi-strategi yang akan memenuhi latihan keperluan di sektor swasta.
 • Untuk menyemak, mengemaskini dan membangunkan sukatan kemahiran (NOSS), sistem pensijilan kemahiran (MOSQ) dan standard bagi pelaksanaan kemahiran.
 • Untuk kemaskini dan pelaksanaan berkesan kemudahan keselamatan sosial untuk memastikan jaringan keselamatan yang mencukupi untuk pekerja.

 

 

YBhg. Dato Hajah Norison Binti Ramil
| Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) / Ketua Pegawai Digital (CDO) |
| Emel: norison [ @ ]mohr.gov.my

Hubungi Kami

Kementerian Sumber Manusia
Setia Perkasa 3 & 4, Kompleks Setia Perkasa,
Persiaran Sultan Sallahuddin Abdul Aziz Shah, Presint 1,62000 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya
 

Pejabat Atase :

 

PEJABAT ATASE BURUH JAKARTA, INDONESIA

PEJABAT ATASE BURUH SINGAPURA

 

Kedutaan Besar Malaysia,

Pejabat Atase Buruh

JI.H.R Rasuna Said KAV. X/6 No. 1-3

Kuningan, Jakarta Selatan 12950,

Republik Indonesia

00-6221-522-4947

 

High Commission of Malaysia

301, Jervois Road,

Singapore, 249 077

00-65-6235-0111

PEJABAT ATASE BURUH GENEVA, SWITZERLAND PEJABAT ATASE BURUH CHENNAI, INDIA
Permanent Mission of Malaysia

Internatioanal Centre Cointrin

Route de Pre-Bois

Black H, 1st Floor, P.O. Box 1834

1215 Geneva 15, Switzerland

00-4122-710-7509/10

 

Consulate General of Malaysia

Labour Attache

NO 7 (Old No 3)

1st Street, Cenotaph Road

Teynampet, Chennai, 60018

Tamil Nadu, India

00-9144-2433-4434/5/6

 

 

 

Sistem DIrektori Kakitangan KSM merupakan cara mudah untuk mencari pegawai mengikut nama/jabatan di bawah KSM.

:::::: Klik disini :::::::

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!